Privacy

Dit is het Privacybeleid van GoChargeGo. Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 27 augustus 2019.

Inleiding

Wij vragen u kort de tijd te nemen om het Privacybeleid van GoChargeGo tot u te nemen. Dit Privacybeleid is van toepassing op alle informatie die u van GoChargeGo ontvangt of aan GoChargeGo verstrekt. GoChargeGo verwerkt privacygevoelige informatie of persoonsgegevens door middel van haar online tool, website en sociale media. GoChargeGo hecht groot belang aan de privacy van haar klanten en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. GoChargeGo verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. GoChargeGo is de partij die verantwoordelijk is voor de manier waarop deze data worden gebruikt. In dit Privacybeleid leggen wij uit welke gegevens GoChargeGo verzamelt en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. Dit Privacybeleid is voornamelijk gericht op privépersonen en werknemers die de online tool, website of sociale media gebruiken.

Gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruikmaakt van de diensten van GoChargeGo, stelt u bepaalde gegevens ter beschikking aan GoChargeGo. GoChargeGo bewaart en gebruikt alleen persoonsgegevens die direct door u zijn verstrekt, of informatie waarvan duidelijk is dat deze beschikbaar is gesteld om te worden verwerkt. GoChargeGo gebruikt deze gegevens voor statistisch onderzoek. Ook bedrijven kunnen gebruikmaken van onze online tool, website en social media, maar de Wet bescherming persoonsgegevens is niet van toepassing op bedrijfsgegevens.

Cookies

De website van GoChargeGo maakt soms gebruik van cookies of andere technologieën. Deze technologieën geven GoChargeGo meer inzicht in gebruikersgedrag, laten zien welke onderdelen van de website van GoChargeGo worden bezocht, maken advertenties en zoekfuncties op het internet effectiever en zorgen dat die effectiviteit ook kan worden gemeten. Bij de meeste webbrowsers kunt u uw cookie-instellingen beheren via de browserinstellingen. U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert.

Contactformulier en nieuwsbrief

GoChargeGo brengt (in de toekomst) een nieuwsbrief uit om geïnteresseerden op de hoogte te houden van haar producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt automatisch aan de lijst met abonnees toegevoegd. In de nieuwsbrief van GoChargeGo kunt u zich via een link uitschrijven voor de nieuwsbrief. 

Als u op de website van GoChargeGo een contactformulier invult of als u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u verstrekt bewaard zo lang als nodig om uw bericht of e-mail volledig en correct te kunnen afhandelen.

Wij verzamelen: uw naam en e-mailadres

Voor commerciële doeleinden kunnen we contact met u opnemen via: e-mail.
In elk afzonderlijk bericht wordt u in de gelegenheid gesteld om u uit te schrijven.

Informatieverstrekking aan derden

Uw (persoons)gegevens worden nadrukkelijk niet aan derden verstrekt. 

Op de website van GoChargeGo staan buttons die naar sociale media verwijzen. Deze buttons worden door derden gebruikt om uw persoonsgegevens te verzamelen. In het Privacybeleid van deze derden leest u hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Beveiliging

GoChargeGo treft beveiligingsmaatregelen om misbruik van of onrechtmatige toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. De volgende specifieke maatregelen worden getroffen:
toegang tot persoonsgegevens vereist invoering van een gebruikersnaam en wachtwoord.
van de website houdt GoChargeGo statistieken bij, maar deze blijven te allen tijde anoniem.

Privacybeleid van derden

Ons Privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links verbonden zijn met onze online tool of de website van GoChargeGo. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken. Daarom raden we u aan om het privacybeleid van deze derden te lezen alvorens u ze gebruikt.

Wijzigingen

GoChargeGo behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid aan te passen en raadt u aan om dit Privacybeleid regelmatig opnieuw te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Inzage in en wijziging van uw gegevens

Als u vragen of zorgen heeft over dit Privacybeleid, of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of laten verwijderen, kunt u te allen tijde contact met GoChargeGo opnemen via info@gochargego.nl.